ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OI พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ O-I Glass, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OI คือ 2.23B USD วันที่ของรายได้ O-I Glass, Inc ถัดไปคือ 1 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.59 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้