รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NIO ชาร์ตใบรับฝากเงิน

ซื้อขาย NIO กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
อุตสาหกรรม: ยานพาหนะใช้มอเตอร์
NIO, Inc. (ประเทศจีน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ ซุปเปอร์คาร์ EP9 และเอสยูวี 7 ที่นั่ง ES8 ให้ผู้ใช้ชาร์จที่บ้าน บริการรับส่งไฟฟ้า และโซลูชันด้านพลังงานอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงการชาร์จสาธารณะ การเข้าถึงพลังงานรถบรรทุกชาร์จมือถือ และการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่นๆ เช่น แพ็คเกจบริการ การจัดเตรียมการชำระค่าแบตเตอรี่ และการจัดไฟแนนซ์รถยนต์และทะเบียนป้ายทะเบียน บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Li Bin และ Qin Li Hong ในเดือนพฤศจิกายน 2014 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Jiading ประเทศจีน