H. B. Fuller CompanyH. B. Fuller CompanyH. B. Fuller Company

H. B. Fuller Company

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

FUL พื้นฐาน

H. B. Fuller Company สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย FUL คือ 1.22 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 10.57 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 7.20 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย