Enviva Inc.Enviva Inc.Enviva Inc.

Enviva Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EVA พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Enviva Inc.

สินทรัพย์รวมของ EVA สำหรับ Q3 23 คือ 2.89 B USD ซึ่งมากกว่า 13.35% มากกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 18.82% ใน Q3 23 เป็น 2.63 B USD

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี