Carvana Co.Carvana Co.Carvana Co.

Carvana Co.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CVNA พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Carvana Co.

สินทรัพย์รวมของ CVNA สำหรับ Q1 24 คือ 6.98 B USD, 1.24% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 2.16% ใน Q1 24 เป็น 7.29 B USD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี