ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CAT พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Caterpillar, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CAT คือ 118.804B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 13.85 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.10% และ P/E คือ 16.59 วันที่ของรายได้ Caterpillar, Inc ถัดไปคือ 26 มกราคม ค่าประมาณคือ 3.97 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้