Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.

Cardinal Health, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CAH พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ Cardinal Health, Inc.

สินทรัพย์รวมของ CAH สำหรับ Q3 24 คือ 45.88 B USD, 1.49% น้อยกว่า Q2 24 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 1.76% ใน Q3 24 เป็น 49.14 B USD

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี