Boeing Company (The)Boeing Company (The)Boeing Company (The)

Boeing Company (The)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BA พื้นฐาน

Boeing Company (The) สรุปรายได้

รายได้ Boeing Company (The) สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 77.79 B USD ซึ่งส่วนใหญ่ 33.90 B USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Commercial Airplanes, ปีก่อนนำ 25.87 B USD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Boeing Company (The) 45.38 B USD, และปีก่อนนั้น 39.22 B USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ