สัญญาซื้อขายแพลทินั่ม

PL1! NYMEX
PL1!
สัญญาซื้อขายแพลทินั่ม NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

การคาดการณ์ PL1!