รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

KSL งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ KALYANI STEELS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ KSL คือ 14.22B EPS TTM ของบริษัทคือ 61.37, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.37% และ P/E คือ 5.10

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด