ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TSLA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Tesla, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TSLA คือ 546.986B USD วันที่ของรายได้ Tesla, Inc ถัดไปคือ 24 เมษายน ค่าประมาณคือ 0.88 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้