กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป
TLT NASDAQ

TLT
กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป NASDAQ
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
เทรดตอนนี้เลย

TLT ชาร์ตกองทุนหุ้น

โปรไฟล์

ภาค: อื่นๆ
อุตสาหกรรม: กองทรัสต์/กองทุนรวม
ผลตอบแทนเงินปันผล: 1.43%

ข่าว