กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไปกองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไปกองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป

กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪46.86 B‬USD
Fund flows (1Y)
‪13.41 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.67%
Discount/Premium to NAV
0.3%

เกี่ยวกับ กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.15%
Home page
Inception date
22 ก.ค. 2545
Index tracked
U.S. Treasury 20+ Year Index
Management style
ตั้งรับ

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด
What's in the fund
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล97.85%
กองทุนรวม1.52%
เงินสด0.63%
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง