กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป

TLT NASDAQ
TLT
กองทุนเปิด Ishares พันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปีขึ้นไป NASDAQ
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล

TLT ชาร์ตกองทุนหุ้น

โปรไฟล์

ภาค: อื่นๆ
อุตสาหกรรม: กองทรัสต์/กองทุนรวม
ผลตอบแทนเงินปันผล: 1.52%

Breaking news