SRM Entertainment, Inc.SRM Entertainment, Inc.SRM Entertainment, Inc.

SRM Entertainment, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SRM พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SRM Entertainment, Inc.

สินทรัพย์รวมของ SRM สำหรับ Q4 23 คือ 4.54 M USD, 8.53% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 18.37% ใน Q4 23 เป็น 418.88 k USD

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี