ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PEP พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PepsiCo, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PEP คือ 236.87B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 7.03 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.68% และ P/E คือ 24.59 วันที่ของรายได้ PepsiCo, Inc ถัดไปคือ 9 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 1.65 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้