NetApp, Inc.NetApp, Inc.NetApp, Inc.

NetApp, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NTAP พื้นฐาน

NetApp, Inc. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

NTAP มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.77%