The Kraft Heinz CompanyThe Kraft Heinz CompanyThe Kraft Heinz Company

The Kraft Heinz Company

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

KHC พื้นฐาน

The Kraft Heinz Company earnings per share and revenue

KHC earnings per share for the last quarter are 0.78 USD whereas the estimation was 0.77 USD which accounts for 1.27% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 6.86 B USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 6.98 B USD ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 0.69 USD, and revenue is expected to reach 6.43 B USD. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of KHC earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ