Jiuzi Holdings, Inc.Jiuzi Holdings, Inc.Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

JZXN พื้นฐาน

Jiuzi Holdings, Inc. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล