พันธบัตร iShares 7-10 ปี Treasury
IEF NASDAQ

IEF
พันธบัตร iShares 7-10 ปี Treasury NASDAQ
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
เทรดตอนนี้เลย

IEF ชาร์ตกองทุนหุ้น

โปรไฟล์

ภาค: อื่นๆ
อุตสาหกรรม: กองทรัสต์/กองทุนรวม
ผลตอบแทนเงินปันผล: 0.80%

ข่าว