ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GEVO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Gevo, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GEVO คือ 517.143M USD วันที่ของรายได้ Gevo, Inc ถัดไปคือ 29 มีนาคม ค่าประมาณคือ -0.06 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้