CyberArk Software Ltd.CyberArk Software Ltd.CyberArk Software Ltd.

CyberArk Software Ltd.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

CYBR พื้นฐาน

CyberArk Software Ltd. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ CYBR สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.75 USD ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.28 USD ซึ่งคิดเป็น 171.92% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 221.55 M USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 213.43 M USD ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.40 USD และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 219.07 M USD ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ CYBR สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ