MAXIS BERHADMAXIS BERHADMAXIS BERHAD

MAXIS BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MAXIS พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MAXIS BERHAD

สินทรัพย์รวมของ MAXIS สำหรับ Q1 24 คือ 23.24 B MYR ซึ่งมากกว่า 2.02% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2.42% ใน Q1 24 เป็น 17.45 B MYR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: MYR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี