KUALA LUMPUR COMPOSITE INDEX FUTURES
FKLI1! MYX

FKLI1!
KUALA LUMPUR COMPOSITE INDEX FUTURES MYX
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

FKLI1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า