ELSOFT RESEARCH BHDELSOFT RESEARCH BHDELSOFT RESEARCH BHD

ELSOFT RESEARCH BHD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ELSOFT พื้นฐาน

ELSOFT RESEARCH BHD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 MYR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.39%