ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ASTINO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ASTINO BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ASTINO คือ 244.238M MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.11 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.06% และ P/E คือ 4.56

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้