PIK SZPIK SZPIK SZ

PIK SZ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PIKK พื้นฐาน

ข้อเท็จจริงสำคัญ

About

Gruppa Kompaniy PIK PAO (PIK Group OJSC) เป็นบริษัทรัสเซียซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่พักอาศัย การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย การก่อสร้าง และพัฒนาโครงการที่พักอาศัย และขายที่พักอาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งประกอบด้วยการบริการ และการดูแลรักษาที่พักอาศัยที่พัฒนาโดยบริษัทเอง และบริษัทอื่นๆ การผลิต และประกอบบ้านสร้างจากคอนกรีตในมอสโคว และเขตมอสโคว เช่นเดียวกับการผลิต และขายวัตถุดิบการก่อสร้าง บริษัทดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ที่มอสโคว และเขตมอสโคว, รอสตอฟ, คิรอฟ, คาลูกา, นิชนี นอฟโกรอด เช่นเดียวกับในไซปรัส และเมืองอื่นๆ

การประเมินค่า

เมตริกพื้นฐานเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สรุป
ไม่มีข้อมูลที่ใช้ได้
ขณะนี้ไม่มีข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รายได้ หรือรายได้สุทธิที่จะแสดง
อัตราส่วนการประเมินค่า

ความเติบโตและการทำกำไร

ประสิทธิภาพและมาร์จิ้นล่าสุดของบริษัท

เงินปันผล

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ประวัติความเป็นมา และความยั่งยืน

PIKK ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
บริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลมาก่อนและในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะจ่ายเงินปันผลในอนาคตหรือไม่

ความมั่นคงทางการเงิน

สถานะทางการเงินของบริษัท