ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MVID พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ M.VIDEO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MVID คือ 35.522B RUB EPS TTM ของบริษัทคือ 13.43 RUB, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 17.71% และ P/E คือ 17.32

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้