ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSNG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MOSENRG พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MSNG คือ 73.536B RUB EPS TTM ของบริษัทคือ 0.16 RUB, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 12.06% และ P/E คือ 10.94

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้