ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MAGN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MMK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MAGN คือ 343.667B RUB วันที่ของรายได้ MMK ถัดไปคือ 18 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 8.30 RUB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้