รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MUV2 งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ MUNICH RE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MUV2 คือ 35.466B EPS TTM ของบริษัทคือ 16.22, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.87% และ P/E คือ 15.62 วันที่ของรายได้ MUNICH RE ถัดไปคือ 23 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 4.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด