ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ACA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CREDIT AGRICOLE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ACA คือ 26.35B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 1.71 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 11.46% และ P/E คือ 5.53

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้