NATURAL GAS FUTURES
NATURALGAS1! MCX

NATURALGAS1!
NATURAL GAS FUTURES MCX
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

NATURALGAS1! ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า