SOFAF พื้นฐาน

Socfinaf สรุปรายได้

Ivory Coast มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Socfinaf 200.45M EUR, และปีก่อนนั้น 176.30M EUR.

จากซอร์ส
จากประเทศ