ARGAN INC COM STK USD0.15ARGAN INC COM STK USD0.15ARGAN INC COM STK USD0.15

ARGAN INC COM STK USD0.15

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

0HHO พื้นฐาน

ARGAN INC COM STK USD0.15 ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

0HHO มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.78%