KUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDINGKUWAIT PROJECTS HOLDING

KUWAIT PROJECTS HOLDING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KPROJ พื้นฐาน

KUWAIT PROJECTS HOLDING งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ KPROJ สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 347.92 M KWD และเพิ่มขึ้น 0.46% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 5.48 M KWD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM