HUMAN SOFT HOLDINGHUMAN SOFT HOLDINGHUMAN SOFT HOLDING

HUMAN SOFT HOLDING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HUMANSOFT พื้นฐาน

HUMAN SOFT HOLDING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

HUMANSOFT มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.35 KWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 12.66%