BURGAN BANKBURGAN BANKBURGAN BANK

BURGAN BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BURG พื้นฐาน

BURGAN BANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BURG มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 KWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.06%