BOUBYAN BANKBOUBYAN BANKBOUBYAN BANK

BOUBYAN BANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BOUBYAN พื้นฐาน

BOUBYAN BANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ BOUBYAN สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 123.53 M KWD และเพิ่มขึ้น 4.91% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 21.96 M KWD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM