900300 พื้นฐาน

ORGANIC TEA COSMETICS รายได้และรายได้

รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 51.60B KRW แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 52.40B KRW ก็ตาม นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ 900300 และไดนามิกของรายได้

อีพีเอส
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ