SANTAM LIMITEDSANTAM LIMITEDSANTAM LIMITED

SANTAM LIMITED

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SNT พื้นฐาน

SANTAM LIMITED งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SNT สำหรับครึ่งปีล่าสุดคือ 25.89 B ZAR และสูงขึ้น 12.98%เมื่อเทียบกับครึ่งปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของ H2 23 คือ 1.97 B ZAR

‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: ZAR
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี