WIJAYA KARYA BETON TBKWIJAYA KARYA BETON TBKWIJAYA KARYA BETON TBK

WIJAYA KARYA BETON TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

WTON พื้นฐาน

WIJAYA KARYA BETON TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

WTON มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.79 IDR ซื้อก่อน 30 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.36%