MIDI UTAMA INDONESIA TBKMIDI UTAMA INDONESIA TBKMIDI UTAMA INDONESIA TBK

MIDI UTAMA INDONESIA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MIDI พื้นฐาน

MIDI UTAMA INDONESIA TBK สรุปรายได้

รายได้ MIDI UTAMA INDONESIA TBK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 17.35 T IDR ซึ่งส่วนใหญ่ 10.45 T IDR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Food, ปีก่อนนำ 9.14 T IDR. อินโดนีเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MIDI UTAMA INDONESIA TBK 17.35 T IDR, และปีก่อนนั้น 15.62 T IDR.

จากซอร์ส
จากประเทศ