BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

KRYA พื้นฐาน

BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลKRYA ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.50 IDR