GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
NCFH2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2024)
2024-03-28127.75+2.00%2.50127.75127.50
มีแรงซื้อ
NCFJ2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2024)
2024-04-26128.50+3.01%3.75128.50126.35
มีแรงซื้อ
NCFK2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2024)
2024-05-31128.95+2.95%3.70129.25128.95
มีแรงซื้อ
NCFM2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2024)
2024-06-28129.70+3.14%3.95129.70129.70
มีแรงซื้อ
NCFN2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2024)
2024-07-26129.10+2.26%2.85129.10129.10
มีแรงซื้อ
NCFQ2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2024)
2024-08-30129.55+2.25%2.85129.55129.55
มีแรงซื้อ
NCFU2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2024)
2024-09-27130.05+2.24%2.85130.05130.05
มีแรงซื้อ
NCFV2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2024)
2024-10-25130.95+2.22%2.85130.95130.95
มีแรงซื้อ
NCFX2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2024)
2024-11-29131.60+2.21%2.85131.60131.60
มีแรงซื้อ
NCFZ2024GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2024)
2024-12-27132.50+2.20%2.85132.50132.50
มีแรงซื้อ
NCFF2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JAN 2025)
2025-01-31133.90+2.21%2.90133.90133.90
มีแรงซื้อ
NCFG2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (FEB 2025)
2025-02-28134.25+2.21%2.90134.25134.25
มีแรงซื้อ
NCFH2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2025)
2025-03-28132.60+2.24%2.90132.60132.60
มีแรงซื้อ
NCFJ2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2025)
2025-04-25130.75+2.83%3.60130.75130.75
มีแรงซื้อ
NCFK2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2025)
2025-05-30129.55+3.19%4.00129.55129.55
มีแรงซื้อ
NCFM2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2025)
2025-06-27128.75+2.71%3.40128.75128.75
มีแรงซื้อ
NCFN2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2025)
2025-07-25127.15+3.33%4.10127.15127.15
มีแรงซื้อ
NCFQ2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2025)
2025-08-29126.25+2.52%3.10126.25126.25
มีแรงซื้อ
NCFU2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2025)
2025-09-26125.45+1.83%2.25125.45125.45
มีแรงซื้อ
NCFV2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2025)
2025-10-31124.95+1.67%2.05124.95124.95
มีแรงซื้อ
NCFX2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2025)
2025-11-28124.55+1.30%1.60124.55124.55
มีแรงซื้อ
NCFZ2025GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2025)
2025-12-24124.45+1.59%1.95124.45124.45
มีแรงซื้อ
NCFF2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JAN 2026)
2026-01-30124.70+2.21%2.70124.70124.70
มีแรงซื้อ
NCFG2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (FEB 2026)
2026-02-27124.65+2.42%2.95124.65124.65
มีแรงซื้อ
NCFH2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2026)
2026-03-27124.45+2.43%2.95124.45124.45
มีแรงซื้อ
NCFJ2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2026)
2026-04-24124.15+2.39%2.90124.15124.15
มีแรงซื้อ
NCFK2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2026)
2026-05-29123.95+2.35%2.85123.95123.95
มีแรงซื้อ
NCFM2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2026)
2026-06-26124.00+2.39%2.90124.00124.00
มีแรงซื้อ
NCFN2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2026)
2026-07-31124.15+2.39%2.90124.15124.15
มีแรงซื้อ
NCFQ2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2026)
2026-08-28124.35+2.39%2.90124.35124.35
มีแรงซื้อ
NCFU2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2026)
2026-09-25124.55+2.43%2.95124.55124.55
มีแรงซื้อ
NCFV2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2026)
2026-10-30124.70+2.42%2.95124.70124.70
มีแรงซื้อ
NCFX2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2026)
2026-11-27124.80+2.38%2.90124.80124.80
มีแรงซื้อ
NCFZ2026GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2026)
2026-12-24124.70+2.17%2.65124.70124.70
มีแรงซื้อ
NCFF2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JAN 2027)
2027-01-29124.05+1.56%1.90124.05124.05
มีแรงซื้อ
NCFG2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (FEB 2027)
2027-02-26123.75+1.35%1.65123.75123.75
มีแรงซื้อ
NCFH2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2027)
2027-03-25123.50+1.35%1.65123.50123.50
มีแรงซื้อ
NCFJ2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2027)
2027-04-30123.25+1.36%1.65123.25123.25
มีแรงซื้อ
NCFK2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2027)
2027-05-28123.10+1.40%1.70123.10123.10
มีแรงซื้อ
NCFM2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2027)
2027-06-25123.10+1.36%1.65123.10123.10
มีแรงซื้อ
NCFN2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2027)
2027-07-30123.30+1.40%1.70123.30123.30
มีแรงซื้อ
NCFQ2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2027)
2027-08-27123.50+1.40%1.70123.50123.50
มีแรงซื้อ
NCFU2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2027)
2027-09-24123.65+1.39%1.70123.65123.65
มีแรงซื้อ
NCFV2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2027)
2027-10-29123.80+1.35%1.65123.80123.80
มีแรงซื้อ
NCFX2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2027)
2027-11-26123.90+1.35%1.65123.90123.90
มีแรงซื้อ
NCFZ2027GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2027)
2027-12-31123.70+1.35%1.65123.70123.70
มีแรงซื้อ
NCFF2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JAN 2028)
2028-01-28122.80+1.40%1.70122.80122.80
มีแรงซื้อ
NCFG2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (FEB 2028)
2028-02-25122.40+1.41%1.70122.40122.40
มีแรงซื้อ
NCFH2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2028)
2028-03-31122.20+1.41%1.70122.20122.20
มีแรงซื้อ
NCFJ2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2028)
2028-04-28121.90+1.37%1.65121.90121.90
มีแรงซื้อ
NCFK2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2028)
2028-05-26121.80+1.42%1.70121.80121.80
มีแรงซื้อ
NCFM2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2028)
2028-06-30121.80+1.42%1.70121.80121.80
มีแรงซื้อ
NCFN2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2028)
2028-07-28122.00+1.41%1.70122.00122.00
มีแรงซื้อ
NCFQ2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2028)
2028-08-25122.15+1.41%1.70122.15122.15
มีแรงซื้อ
NCFU2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2028)
2028-09-29122.30+1.41%1.70122.30122.30
มีแรงซื้อ
NCFV2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2028)
2028-10-27122.45+1.41%1.70122.45122.45
มีแรงซื้อ
NCFX2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2028)
2028-11-24122.60+1.41%1.70122.60122.60
มีแรงซื้อ
NCFZ2028GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2028)
2028-12-29122.70+1.36%1.65122.70122.70
มีแรงซื้อ
NCFF2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JAN 2029)
2029-01-26122.75+1.40%1.70122.75122.75
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFG2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (FEB 2029)
2029-02-23122.65+1.41%1.70122.65122.65
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFH2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAR 2029)
2029-03-29122.40+1.37%1.65122.40122.40
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFJ2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (APR 2029)
2029-04-27122.15+1.41%1.70122.15122.15
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFK2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (MAY 2029)
2029-05-25122.00+1.41%1.70122.00122.00
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFM2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUN 2029)
2029-06-29122.00+1.41%1.70122.00122.00
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFN2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (JUL 2029)
2029-07-27122.20+1.41%1.70122.20122.20
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFQ2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (AUG 2029)
2029-08-31122.35+1.37%1.65122.35122.35
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFU2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (SEP 2029)
2029-09-28122.50+1.37%1.65122.50122.50
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFV2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (OCT 2029)
2029-10-26122.65+1.41%1.70122.65122.65
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFX2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (NOV 2029)
2029-11-30122.80+1.40%1.70122.80122.80
มีแรงซื้อรุนแรง
NCFZ2029GLOBALCOAL NEWCASTLE COAL FUTURES (DEC 2029)
2029-12-28122.90+1.40%1.70122.90122.90
มีแรงซื้อรุนแรง