IMS GROUP HLDGS LTD

8136 HKEX
8136
IMS GROUP HLDGS LTD HKEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

8136 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ IMS GROUP HLDGS LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 8136 คือ 67M HKD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.01 HKD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.97% และ P/E คือ 6.14

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้