SKYWORTH GROUP LTDSKYWORTH GROUP LTDSKYWORTH GROUP LTD

SKYWORTH GROUP LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

751 พื้นฐาน

SKYWORTH GROUP LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 HKD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.03%