6855 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ASCENTAGE PHARMA GROUP INTL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 6855 คือ 6.764B HKD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬