ORIENTAL WATCH HLDGS

398 HKEX
398
ORIENTAL WATCH HLDGS HKEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

398 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ORIENTAL WATCH HLDGS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 398 คือ 2.33B HKD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.67 HKD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 15.36% และ P/E คือ 7.12

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้