Golem GNTUSD

GNTUSD BITFINEX
GNTUSD
Golem BITFINEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

โปรไฟล์

โครงการเหรียญ Golem ขึ้นอยู่กับสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum และแสดงถึงแนวคิดของการคำนวณแบบกระจายอำนาจ ความหมายโดยนัยสำคัญก็คือผู้บริโภคที่ต้องการพลังประมวลผลจำนวนมากจะสามารถเช่าผ่านเครือข่าย Golem ได้