HUNTSMAN CORP. DL-,01HUNTSMAN CORP. DL-,01HUNTSMAN CORP. DL-,01

HUNTSMAN CORP. DL-,01

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

HTR พื้นฐาน

HUNTSMAN CORP. DL-,01 กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ HTR สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ -0.06 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ -0.05 EUR ซึ่งคิดเป็น -1.36% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.36 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.36 B EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.13 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 1.50 B EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ HTR สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ